English

Citra Hawa Enterprise sells traditional medicines, health products and cosmetics.

Malay

Citra Hawa Enterprise menjual ubat-ubatan tradisional, produk kesihatan dan juga kosmetik.

Business Hour

Everyday

9.00 a.m – 6.30 p.m

Details
B-21, Kawasan Market Baru Tumpat Kelantan 16210 MY
Share this page