Ienazs Beauty & Spa

English

Ienazs Beauty & Spa provides salon services, a spa and make-up services. It also provides home-to-home facial treatment services.

Malay

Ienazs Beauty & Spa memberi perkhidmatan salon, spa dan perkhidmatan solekan. Ia juga menyediakan perkhidmatan rawatan muka dari rumah ke rumah.

Business Hour

Saturday – Thursday

10.00 a.m – 5.30 p.m

Details
Lot 932, Jalan Sekolah Cabang Empat Tendong Pasir Mas Kelantan 17030 MY
6017900807260179008072
Share this page